Aktualności

„Poznań – sieć wodociągowa w ul. Aleja Wielkopolska -strona północna”

Pod koniec sierpnia 2021r. podpisaliśmy umowę na realizację zadania pn. „Poznań – sieć wodociągowa w ul. Aleja Wielkopolska -strona północna”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania inwestycyjnego polegających na:

–  budowie sieci wodociągowej z rur o średnicy DN150 mm, o długości ok. 105,50 mb (wykop otwarty)

–  budowie sieci wodociągowej z rur o średnicy DN150 mm, o długości ok. 830,00 mb (bezwykopowo)

– 18 szt. przyłączy wodociągowych o średnicy Φ 32 – Φ 50 mm o łącznej długości 299 mb

– wykonanie robót drogowych, w zakresie rozbiórki i odtworzenia nawierzchni;

Wartość inwestycji: 2 179 576,24 zł brutto.

Termin realizacji: 8 miesięcy od podpisania umowy.