Aktualności

„Poznań – budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Suwalskiej”

Jako konsorcjum firm Terlan Sp. z o.o. – Lider konsorcjum,  WUPRINŻ S.A. – Partner konsorcjum 15 lipca 2022 r.  podpisaliśmy umowę na realizację zadania pn. „Poznań – budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Suwalskiej”

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Suwalskiej w Poznaniu, obejmująca:

– sieć kanalizacji sanitarnej DN600, o długości L=366,5m;
– sieć kanalizacji sanitarnej DN250, o długości L=446,5m;
– sieć kanalizacji sanitarnej DN200, o długości L=26,0m.

Wartość inwestycji: 5 589 504,85 zł brutto.

Termin realizacji: 12 miesięcy od podpisania umowy.