Aktualności

Podpisanie umowy – „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części miasta Głogów”

W dniu 12.02.2013 WUPRINŻ S.A. podpisała w Głogowie umowę na roboty budowlane w zakresie przedsięwzięcia pod nazwą  „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części miasta Głogów”.

Zakres realizacji obejmuje sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć kanalizacji deszczowej w zakresie średnic od DN 150-1400mm, o łącznej długości ok. 29,2 km.

Wartość zamówienia: 23,7 mln zł