Aktualności

Podpisanie umowy – „Rozbudowa kolektorów sanitarnych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska”

18 lipca 2012 r, WUPRINŻ Spółka Akcyjna podpisała umowę na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa kolektorów sanitarnych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska”, realizowanej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.

Inwestorem przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest Gmina Środa Wielkopolska.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej o łącznej długości ok. 12,5 km wraz z uzbrojeniem oraz przyłączami.

Przewidywany termin realizacji zadania: sierpień 2012 r ÷ czerwiec 2014 r.