Aktualności

OGŁOSZENIE

Poznań, 30.03.2012 r.


O G Ł O S Z E N I E

WUPRINŻ Spółka Akcyjna
podaje do publicznej wiadomości,

że rozpoczyna proces oferowania do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z przynależnymi pomieszczeniami gospodarczymi oraz miejsc postojowych i samodzielnych garaży, w zespole budynków mieszkalnych wielorodzinnych oznaczonych „C” i „D”, zlokalizowanym na nieruchomości położonej w Świnoujściu, ul. Lechicka 11, 13, działka nr 53/2, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW Nr SZ1W/00049533/5.

Jednocześnie informuje, że n/Spółka kontynuuje sprzedaż gotowych lokali mieszkalnych oraz miejsc postojowych w podziemnym garażu wielostanowiskowym, w zespole budynków mieszkalnych wielorodzinnych oznaczonych „A” i „B” w Świnoujściu, ul. Lechicka 15, 17, działka nr 53/3, księga wieczysta KW Nr SZ1W/00049357/7.

Wszelkich informacji dot. warunków sprzedaży oferowanych, w/w produktów udzielają  również:

  • Biuro „PARTNER-nieruchomości” w Świnoujściu (72-600), ul. Bohaterów Września 3B, tel. 91 321 99 95, tel. kom. 607 33 80 80, biuro@jedlinski.com.pl  www.jedlinski.com.pl
  • Pełnomocnik WUPRINŻ S.A. w Świnoujściu Pan mgr inż. Włodzimierz Garboś. tel. kom. 600 065 509