Aktualności

Oczyszczalnia Ścieków w Kołbieli

23 stycznia 2008 r, odbył się odbiór i przekazanie do eksploatacji Oczyszczalni Ścieków w Kołbieli (woj. Mazowieckie), zrealizowanej przez WUPRINŻ Spółka Akcyjna, jako Lider konsorcjum z firmą Elstar-Bio Górny Sp. z o.o. ze Starego Miasta.

Uroczyste przecięcie wstęgi miało miejsce na terenie oczyszczalni, w obecności władz Gminy, Starostwa, przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz przedstawicieli gmin ościennych i samorządów lokalnych.

Budowa realizowana była w latach 2006-2007 i sfinansowana ze środków własnych Gminy Kołbiel oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W ramach inwestycji, zrealizowana została mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków bytowo – gospodarczych w systemie SBR. Układ technologiczny stanowią:

  • stacja zlewcza
  • przepompownie ścieków
  • stacja mechanicznego oczyszczania ścieków
  • zbiornik retencyjny
  • dwa reaktory SBR
  • zagęszczacz osadu
  • stacja odwadniania osadu
  • budynek socjalno – administracyjny