Aktualności

Oczyszczalnia ścieków deszczowych dla Zakładu Nr 1 w Poznaniu, Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

W dniu 6.12.2016 r. firma WUPRINŻ S.A. otrzymała zlecenie od firmy Volkswagen Poznań Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Oczyszczalnia ścieków deszczowych dla Zakładu Nr 1 w Poznaniu, Volkswagen Poznań Sp. z o.o.”

Zakres inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej DN 700 – DN 1500 mm łącznej dł. 1.374,40 m wraz z urządzeniami podczyszczania :

  • Osadniki ścieków – DN 2500 – 111,45 mb
  • Separator koalescencyjny NQ = 70 l/s, DN 2000 – 1 szt.
  • Separator koalescencyjny NQ = 90 l/s, DN 2000 – 1 szt.
  • Separator lamelowy 100/1000 l/s, DN 2500 – 1 szt.
  • Separator lamelowy 90/900 l/s, DN 2500 – 1 szt.

Wartość inwestycji (netto): 6.736.500,00 PLN
 

Termin realizacji: do II kw. 2017 r.