Aktualności

Nagroda Ministra Rozwoju Regionalnego

Na uroczystej gali zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Beneficjentów Funduszy Pomocowych, która odbyła się 23 marca 2009 r, w Toruniu, WUPRINŻ Spółka Akcyjna uhonorowana została nagrodą w konkursie pod Patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Lider Eko – Inwestycji – III edycji 2007 r” za realizację projektu „2001/PL/16/P/PE/028 Poprawa jakości wody w Opolu”.

Nagrodę z rąk przedstawiciela Ministerstwa odebrał Wiceprezes Zarządu – Zbigniew Ziała.

Inwestycja obejmowała budowę sieci kanalizacyjnej w układzie grawitacyjnym oraz tłocznym w zakresie średnic 160÷300 mm, o łącznej długości 63.285 m.