Aktualności

Modernizacja Zbiorników wody czystej nr 7-12 w Mosinie Pożegowie

W dniu 31.05.2017 r. Konsorcjum firm w składzie:  WUPRINŻ S.A. (Lider), PROCOLOR (Partner), HUSAR (Partner) oraz POSTER (Partner) podpisało z Zamawiającym AQUANET S.A. umowę na realizację kontraktu pn. „Modernizacja Zbiorników wody czystej nr 7-12 w Mosinie Pożegowie”.

W ramach zamówienia należy zaprojektować i wykonać (w systemie „zaprojektuj i wybuduj”) modernizację Zbiorników Wody Czystej w Pożegowie.  W układzie technologicznym modernizacja obejmować będzie modernizację 6 szt. zbiorników w Pożegowie wraz z wymianą rurociągów technologicznych w zbiornikach wody czystej i komorach technologicznych.

Wartość inwestycji (netto): 6.890.000,00 zł

Termin realizacji: 30.06.2019 r.