Aktualności

 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik

W dniu 17.03.2017 r. Konsorcjum firm w składzie:  EKOWODROL (Lider), WUPRINŻ S.A. (Partner) oraz TERLAN (Partner) podpisało z Zamawiającym Związkiem Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego  umowę na realizację kontraktu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”.

Zakres zadania obejmuje modernizację oczyszczalni ścieków o wydajności Q d śr. = 1500 m3/dobę.

Wartość inwestycji (netto): 11.839.000,00 zł

Termin realizacji: 19 m-cy