Aktualności

Konferencja TISNOB 2014

W dniach od 19 do 21 listopada 2014 r. w Centrum Brovaria Stary Rynek w Poznaniu odbyła się IV Krajowa i II Międzynarodowa  Konferencja Naukowa o tematyce „Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych”.

Konferencja została zorganizowana przez: Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Instytut Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej oraz Department of Civil Engineering Auburn University USA. Wydarzenie adresowane było do środowisk naukowych i projektowych, producentów materiałów stosowanych w naprawach obiektów budowlanych oraz wykonawców tych robót.

Program konferencji obejmował szereg referatów wygłaszanych przez specjalistów oraz panele dyskusyjne.

Firma WUPRINŻ S.A. dołączyła do grona sponsorów konferencji. W dniu 20 listopada 2014 r. przedstawiciele WUPRINŻ S.A. wygłosili referat na temat: „Remont powierzchni betonowych osadników wstępnych w związku z hermetyzacją i budową instalacji oczyszczania powietrza na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach”.