Aktualności

Kolektor sanitarny Junikowski na odcinku od ul. Samotnej do ul. Głogowskiej

W dniu 6.12.2016 r. firma WUPRINŻ S.A. podpisała z Zamawiającym Aquanet S.A. umowę na realizację kontraktu pn. „Kolektor sanitarny Junikowski na odcinku od ul. Samotnej do ul. Głogowskiej.”

Zakres zadania obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o łącznej długości 2 770,00 m w zakresie średnic od DN 700 mm do 800 mm i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości ok. 1 225,50 m w zakresie średnic od DN 200 mm – DN 1400 mm .

Wartość inwestycji (netto): 27 188 000,00 PLN
 

Termin realizacji: 13 m-cy od dnia podpisania umowy