Aktualności

Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap IV, KONTRAKT 8 – Realizacja inwestycji polegającej na wykonaniu projektów budowlanych, uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i opinii, na rzecz Zamawiającego oraz wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnymi urządzeniami oraz przyłączami na terenie gminy Pobiedziska.

W dniu 26.09.2017 r.  firmy WUPRINŻ S.A. oraz  TERLAN Sp. z o.o.  podpisały z Zamawiającym Związkiem Międzygminnym „Puszcza Zielonka” umowę na realizację kontraktu pn.  „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap IV, KONTRAKT 8  –  Realizacja inwestycji polegającej na wykonaniu projektów budowlanych, uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i opinii, na rzecz Zamawiającego oraz wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnymi urządzeniami oraz przyłączami na terenie gminy  Pobiedziska”.

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC tzw. „Żółta Książka”.

Zakres zadania obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w zakresie średnic od DN 110 do DN 250 o łącznej długości ok. 8 630 mb.

Wartość inwestycji (netto): 11 342 000,00 zł

Termin realizacji: do dnia 13.08.2019 r.