Aktualności

Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap III. Kontrakt SK3 – Gmina Swarzędz – Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej zlewni ul. Grudzińskiego w Swarzędzu

W dniu 22.08.2014r. firma WUPRINŻ S.A. podpisała z Zamawiającym Związkiem Międzygminnym „Puszcza Zielonka” umowę na realizację kontraktu pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap III”. Kontrakt SK3 – Gmina Swarzędz – Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej zlewni ul. Grudzińskiego w Swarzędzu. Zakres zadania obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej o łącznej długości ok. 7286,00 mb w zakresie średnic od DN 160-DN 800 wraz z obiektami podczyszczalni wód deszczowych i wylotem do Jeziora Swarzędzkiego.

Wartość inwestycji (netto): 10 456 789,00 PLN

Termin realizacji: 10 miesięcy od podpisania umowy