Aktualności

 Informacja o przekształceniu

Informujemy, że Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego, postanowieniem z dnia 31.12.2007 r., wpisał do tego rejestru przekształcenie Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „WUPRINŻ-Poznań” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną  pod firmą o nowym brzmieniu WUPRINŻ Spółka Akcyjna (nazwa skrócona WUPRINŻ S.A.), nadając jej numer  KRS: 0000295071.

Na mocy przepisów art. 553 § 1 k.s.h., WUPRINŻ Spółce Akcyjnej przysługują wszystkim prawa i obowiązki Spółki przekształcanej.

Zgodnie z przepisami szczególnymi, ta zmiana formy prawnej powoduje również  przejście na WUPRINŻ Spółka Akcyjna numeru identyfikacyjnego REGON oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP.