Aktualności

Hermetyzacja osadników wstępnych w Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach

W dniu 18 lipca 2013 r. Konsorcjum firm w składzie:

–          WUPRINŻ S.A.  (Pełnomocnik – Lider Konsorcjum)

–          AQUANET Krzesinki Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum)

–          EKO PARTNERZY Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum)

–          HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp.z o.o. (Partner Konsorcjum)

podpisało z Zamawiającym – AQUANET S.A. umowę na wykonanie hermetyzacji 4 osadników wstępnych na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Gdyńskiej 1 w Koziegłowach.

Zakres inwestycji obejmuje:

–          demontaż istniejących zgarniaczy,

–          renowację osadników wstępnych,

–          wymianę przelewów pilastych oraz deflektorów,

–          montaż zgarniaczy łańcuchowych,

–          budowę oraz montaż kopuł aluminiowych przykrywających osadniki wstępne,

–          budowę oraz montaż systemu dezodoryzacji wraz z układem pomiarowym.

Hermetyzacja (uszczelnienie) osadników wstępnych to złożony i trudny technicznie proces, polegający na modernizacji tych osadników i budowie na każdym z nich samonośnej kopuły aluminiowej wraz z instalacją do oczyszczania powietrza zgromadzonego pod kopułą. Konstrukcja kopuł oraz materiał z jakiego zostaną one wykonane są pierwszymi tego typu rozwiązaniami w Polsce. Jest to również pierwsza w Polsce hermetyzacja osadników wstępnych o tak dużej średnicy (52 metry). Inwestycja realizowana będzie przy zachowaniu ciągłości pracy oczyszczalni.

Hermetyzacja osadników wstępnych oraz dezodoryzacja zgromadzonego pod kopułami powietrza ma na celu zmniejszenie uciążliwości zapachowej COŚ i ograniczenie jej do granicy terenu oczyszczalni. Jest to istotny element polityki antyodorowej AQUANET S.A.

Wartość inwestycji: 39.332.940 PLN

Termin realizacji: 31 maj 2015 r.