Aktualności

Budowa zbiornika retencyjnego na osiedlu Kiekrz

W dniu 20.10.2020 firma WUPRINŻ S.A. podpisała umowę z Miastem Poznań na realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na osiedlu Kiekrz”.

Planowany zbiornik retencyjny na osiedlu Kiekrz będzie miał pojemność ok. 3000 m3. Magazynowanie wody pozwoli na minimalizowanie zagrożenia zalewania położonych niżej budynków i ulic podczas ulewnych deszczów oraz zabezpieczenie okolicy przez podtopieniami spowodowanymi wystąpieniem z brzegów rzeki Samicy Kierskiej.

Zadanie obejmuje doprowadzenie infrastruktury towarzyszącej do prawidłowego stanu technicznego. Projekt zakłada renowację istniejących rowów odprowadzających wody deszczowe, które obecnie nie spełniają swoich funkcji. Przed dopływem wód do zbiornika zastosowane zostaną urządzenia wychwytujące zanieczyszczenia. Skarpy zbiornika będą odpowiednio umocnione, a na jego koronie wykonana zostanie studnia wpadowa dla wód wraz z regulatorem przepływu. Wokół obiektu powstanie ścieżka spacerowa z oświetleniem parkowym, ławkami i różnymi elementami tzw. małej architektury. Z uwagi na stan techniczny przebudowany zostanie również betonowy kolektor.

Wartość inwestycji: 3 434 343,43 zł netto.

Termin realizacji: 760 dni.