Aktualności

Budowa ulicy Poznańskiej w Kamionkach wraz z kanalizacją deszczową (gm. Kórnik)

W dniu 26.11.2014 r. WUPRINŻ S.A. podpisała z zamawiającym Gminą Kórnik umowę na realizację kontraktu pn.: „Budowa ulicy Poznańskiej w Kamionkach wraz z kanalizacją deszczową”.

Zakres zadania obejmuje:

 • przebudowę nawierzchni drogi powiatowej na odcinku od km 4+342,46 do 5+412,00 km (bez warstwy ścieralnej),
 • wykonanie wlotów ulic przyporządkowanych,
 • wykonanie lewostronnego chodnika na odcinku od km 4+342,46 do 5+412,00 km,
 • wykonanie obustronnego chodnika w obrębie ronda i pętli autobusowej,
 • wykonanie lewostronnych i prawostronnych wjazdów,
 • wykonanie pętli autobusowej,
 • budowę ronda na odcinku od km 5+412,00 do 5+518,93 km,
 • budowę kanalizacji deszczowej w ul. Poznańskiej oraz w ul. Mostowej,
 • usunięcie kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych,
 • budowę oświetlenia w obrębie ronda,
 • odtworzenie połowy konstrukcji nawierzchni po wykonaniu kanalizacji deszczowej na ul. Mostowej od ronda do studni D35 i ul. Piotrowskiej.

Wartość inwestycji (netto): 4.891.293,46 zł

Termin realizacji: 30.06.2015.