Aktualności

Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzów Wlkp.

W dniu 20.10.2015 r. firma WUPRINŻ S.A. podpisała z Zamawiającym  Miasto Gorzów Wlkp. umowę na realizację kontraktu pn. „Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzów Wlkp.”


Zakres zadania obejmuje:

-budowę kolektorów deszczowych o średnicach od DN 300 mm –  do DN 1800 o łącznej długości 3540,0 mb

-budowę rurociągu zrzutowego o średnicy DN 400 mm o łącznej długości 1180,0 m

-budowę zbiornika retencyjnego wraz z układem podczyszczającym – 1 kpl.

Wartość inwestycji (netto): 15 862 000,00 zł

Termin realizacji: do 14 m-cy