Aktualności

Budowa sieci wodociągowej DN 400 mm, L ca 7,1 km, doprowadzającej wodę do SUW Stara Miłosna, na terenie Dzielnicy Wesoła i Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy z podziałem na zadania

W dniu 26.07.2017 r.  firmy WUPRINŻ S.A. oraz  WIERTMAR Sp. z o.o.  podpisały z Zamawiającym  umowę na realizację kontraktu pn. „Budowa sieci wodociągowej DN 400 mm, L ca 7,1 km, doprowadzającej wodę do SUW Stara Miłosna, na terenie Dzielnicy Wesoła i Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy z podziałem na zadania”

Zakres zadania obejmuje projekt i budowę magistrali wodociągowej z żeliwa sferoidalnego DN 400 o łącznej długości ok. 7,1 km.  

Wartość inwestycji (netto): 7 294 000,00 zł

Termin realizacji: 20.12.2018 r.