Aktualności

 „Budowa sieci światłowodowej w śródmieściu Jarocina wraz z przyłączami abonenckimi i rozbudową sieci monitoringu oraz budowa kanalizacji kablowej w ul. Wodnej, Glinki i Leszczyce w Jarocinie Część zamówienia nr 1” oraz „Budowa sieci światłowodowej w śródmieściu Jarocina wraz z przyłączami abonenckimi obejmujące ulice Kilińskiego, Mickiewicza i Średnia w Jarocinie Część zamówienia nr 2.”

Pod koniec października podpisaliśmy umowę na realizację zadania pn. „Budowa sieci światłowodowej w śródmieściu Jarocina wraz z przyłączami abonenckimi i rozbudową sieci monitoringu oraz budowa kanalizacji kablowej w ul. Wodnej, Glinki i Leszczyce w Jarocinie Część zamówienia nr 1”  oraz „Budowa  sieci światłowodowej w śródmieściu Jarocina wraz z przyłączami abonenckimi obejmujące ulice Kilińskiego, Mickiewicza i Średnia w Jarocinie Część zamówienia nr 2.”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie min:

– sieci kanalizacji kablowej z rur RHDEP110 w ilości 1 883,5 m,

– przepusty z rur RHDEPEp110/6,3 średnica DN 110 mm metodą przecisku starowanego – 24 m,

– przyłącza mikrokanalizacji z rur HDPE DN 14mm w ilości 1379 m

– studnie kablowe prefabrykowane

– układanie kabla DN 30 – 5 128,00 m

– wprowadzenie kabla światłowodowego  – 7 148 m

Wartość inwestycji: 1 102 985,71  zł brutto.

Termin realizacji: część 1 do 30.04.2022,    część 2 do 29.11.2021