Aktualności

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wenecja

W dniu 26.09.2019 konsorcjum firm WUPRINŻ S.A. oraz Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ALFA” Sp. z o. o. podpisało z Zamawiającym, Zakładem Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Mickiewicza 22a, 88-400 Żnin, umowę na Budowę sieci kanalizacyjnej w Wenecji.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości ok. 4 km, przepompowni ścieków i kanalizacji tłocznej o łącznej długości ok. 2 km. 

Kontrakt realizowany jest według Warunków Kontraktowych  FIDIC dla robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę IV wydanie angielsko-polskie 2008 r. SIDIR.

Wartość inwestycji: 8 545 974,81 zł

Termin realizacji inwestycji: do 30.09.2020 r.