Aktualności

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gmin Czerwonak, Pobiedziska, Swarzędz”

13 września 2023 r.  podpisaliśmy umowę na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gmin Czerwonak, Pobiedziska, Swarzędz”

Zakres robót obejmuje budowę około 2,4 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na terenie gmin Gmin Czerwonak, Pobiedziska oraz Swarzędz.

Wartość inwestycji: 3 566 320,94 zł brutto.

Termin realizacji: 30 listopad 2024 r.