Aktualności

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” – CZĘŚĆ NR 2 – BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI ZAKOŃCZONYMI STUDNIAMI PRZYŁĄCZENIOWYMI W M. BUK I W M. WIELKA WIEŚ, GMINA BUK (UL. ZAKŁADOWA, UL. LIPOWA, UL. STRUMYKOWA, DROGA WEWNĘTRZNA).

W dniu 26.10.2022r. podpisaliśmy umowę  na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”  – Część nr 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami zakończonymi studniami przyłączeniowymi w m. Buk i w m. Wielka Wieś, gmina Buk (ul. Zakładowa, ul. Lipowa, ul. Strumykowa, droga wewnętrzna).

Inwestycja obejmuje min. budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej DN 90 – DN315  o łącznej długości ok 1 930 mb

Wartość inwestycji: 3 466 956,72 zł brutto.

Termin realizacji: 13 mc od podpisania umowy.

Zamawiający: Miasto Gmina i Buk