Aktualności

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Swarzędz

W dniu 26.03.2019 r. Firma WUPRINŻ S.A. podpisała z Zamawiającym Związkiem Międzygminnym „Puszcza Zielonka” umowę na realizację kontraktów pn.

Kontrakt 5 – Realizacja inwestycji polegającej na wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnymi urządzeniami oraz przyłączami na terenie Gminy Swarzędz w ramach Projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap V”

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC tzw. „Czerwona Książka”.

Zakres zadania obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w zakresie średnic od DN 110 do DN 200 o łącznej długości ok. 11 800 mb.

Wartość Inwestycji (netto):  17 998 594,31 zł

Termin realizacji: do dnia 26.10.2020 r.

oraz 

Kontrakt 6 – Realizacja inwestycji polegającej na wykonaniu projektów budowlanych, uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i opinii, na rzecz Zamawiającego oraz wybudowaniu sieci kanalizacji  sanitarnej wraz z niezbędnymi urządzeniami oraz przyłączami na terenie Gminy Swarzędz w ramach Projektu „ Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap V”

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC tzw. „Żółta Książka”.

Zakres zadania obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w zakresie średnic od DN 110 do DN 200 o łącznej długości ok. 6 500 mb.

Wartość Inwestycji (netto):  9 355 418,09 zł

Termin realizacji: do dnia 22.02.2022 r.