Aktualności

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Wielkiej Wsi”

W sierpniu 2021r. podpisaliśmy umowę na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Wielkiej Wsi”

Inwestycja obejmuję:

1. Budowę sieci grawitacyjnej i ciśnieniowej tj .:

– rurociąg z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 łączone na wcisk w wykopie umocnionym o długości : 1443,5 m

– rurociąg z rur polietylenu PE 100 SDR 17 łączonych metodą zgrzewania ø 90 o długości 529,200 m

– wykonane zostaną przyłącza z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 łączonych na wcisk w wykopie umocnionym o łącznej długości 152,66 m

Inwestycja obejmuje również wykonanie infrastruktury towarzyszącej obejmującej między innymi studnie rewizyjne, studni czyszczakowych, studnie przyłączeniowe, studnie rozprężne, przepompownie oraz układ sterująco zasilający.

2. Przebudowę sieci wodociągowej o średnicy Ø160mm i długość 355,0mb

Wartość inwestycji: 3 271 435,08 zł brutto.

Termin realizacji: 165 dni od podpisania umowy.