Aktualności

Budowa sieci kanalizacji deszczowej od ulicy Bogusława IV do rzeki Ina w Stargardzie

W dniu 03.02.2020 firma WUPRINŻ S.A. podpisała z Gminą Miasto Stargard umowę na Budowę sieci kanalizacji deszczowej od ulicy Bogusława IV do rzeki Ina w Stargardzie.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszystkich niezbędnych robót związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej od wiaduktu kolejowego przy ulicy Bogusława IV, do odbiornika rzeki Iny na terenie ujęcia wody, w zakresie i granicach określonych dokumentacją projektowo-kosztorysową, w skład których wchodzą m.in.:

  1. sieci kanalizacji deszczowej DN 800 o długości ok. 690 mb;
  2. studnie rewizyjnych betonowych 22 szt., w tym 11 szt. przykrytych włazami pływającymi,
  3. pogłębiany i regulowany rów melioracyjny 200 mb;
  4. renowacja istniejących kanałów o średnicy DN 500 i 1000 o długości ok. 113 mb.

Wartość inwestycji: 2 827 062,22 zł

Termin realizacji inwestycji: 31.01.2021