Aktualności

Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Sławsk

W dniu 25.07.2017 r.  Konsorcjum firm w składzie: WUPRINŻ S.A. (Lider),  ATA TECHNIK Sp. z o.o. S.K.A. (Partner)  oraz  HYDROWAT K. Kowalski (Partner), podpisały z Zamawiającym Gminą Rzgów  umowę na realizację kontraktu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Sławsk”.

Budowa oczyszczalni ścieków o wydajności Q d śr = 500 m3/d, Q d max = 870 m3/d  obejmować będzie: a) sito, b) piaskownik, c) separator piasku, d) pompownia główna, e) stacja zlewcza ścieków dowożonych, f) blok biologiczny, g) komorna czerpno- pomiarowa, h) budynek socjalno-techniczny, i) agregat prądotwórczy, j) silos wapna, k) stacja koagulantu, l) wylot ścieków oczyszczonych, m) drogi i place, n) ogrodzenie, o) zieleń izolacyjna.

Wartość inwestycji (netto): 5.365.853,66 PLN

Termin realizacji: 30.06.2019 r.