Aktualności

Budowa magistrali i sieci wodociągowej w Kórniku.

Jako konsorcjum firm Terlan Sp. z o.o. – Lider konsorcjum,  WUPRINŻ S.A. – Partner konsorcjum we wrześniu 2021r. podpisaliśmy umowę na realizację zadania pn. Budowa magistrali i sieci wodociągowej w Kórniku.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania inwestycyjnego polegających na:

– wykonaniu magistrali wodociągowej o średnicy DN500 i długości około 12.954,8m

– wykonanie magistrali wodociągowej o średnicy DN400 i długości około 2.712m

– wykonanie sieci wodociągowej o średnicy 250mm i długości ok. 1.266,53m

– wykonanie sieci wodociągowej o średnicy 150mm i długości ok. 1600m

Wartość inwestycji: 76 014 008,12  zł brutto.

Termin realizacji: 36 miesięcy od podpisania umowy