Aktualności

„Budowa kanału z przelewu burzowego oraz wzmocnienie ścianki szczelnej przepompowni ścieków PS-2 we Wronkach”

09 maja 2022 r. podpisaliśmy umowę na realizację zadania pn. „Budowa kanału z przelewu burzowego oraz wzmocnienie ścianki szczelnej przepompowni ścieków PS-2 we Wronkach”

Zakres zamówienia obejmuje min. budowę kanału odpływowego z przelewu burzowego wraz z wylotem do rzeki Warty, o długości ok. 45 m, drenażu osuszającego o długości ok. 47 m oraz wzmocnienie ścianki szczelnej istniejącej przepompowni.

Wartość inwestycji: 3 083 075,15 zł brutto.

Termin realizacji:  09.12.2022 r.