Aktualności

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w Borówcu – Etap II

W dniu 25.07.2013 r. Konsorcjum firm w składzie:

  • WUPRINŻ S.A. (Pełnomocnik – Lider Konsorcjum),
  • EKOWODROL Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum),

podpisało z zamawiającym AQUANET S.A. umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w Borówcu w ul. Głównej wraz z jej ulicami bocznymi. Jest to II etap budowy w ramach Projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – Etap I”. 

Zakres zadania obejmuje wykonanie:

  • kolektora deszczowego w zakresie średnic DN 200-800 mm o długości 2.674 m,
  • sieci sanitarnej grawitacyjnej w zakresie średnic DN 160-600 mm o długości 15.939 m,
  • sieci sanitarnej tłocznej w zakresie średnic DN 90-355 mm o długości 1.703 m.

Łączna długość wszystkich sieci wynosi 20.316 m. 

Wartość inwestycji: 19 528 205,01 zł

Termin realizacji: 18 miesięcy od podpisania umowy