Aktualności

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kamionki (gm. Kórnik)

W dniu 27.11.2013 r. Konsorcjum firm w składzie:

  • WUPRINŻ S.A. (Pełnomocnik – Lider Konsorcjum),
  • Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „BUDOPOL-POZNAŃ” Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum),

podpisało z zamawiającym AQUANET S.A. umowę na realizację kontraktu p.n. „Aglomeracja Kórnik: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kamionki (gm. Kórnik)”. 

Zakres zadania obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej:

  • grawitacyjnej w zakresie średnic DN 160-600 mm o długości 33.257 m,
  • tłocznej w zakresie średnic DN 90-315 mm o długości 2.136 m.

Wartość inwestycji (netto): 27.628.900,00 zł

Termin realizacji: 18 miesięcy od podpisania umowy.