Aktualności

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Boczna, Smugi i 2 drogi wewnętrzne prostopadłe do ul. Ogrodowej”

18 maja 2022r. podpisaliśmy umowę  na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Boczna, Smugi i 2 drogi wewnętrzne prostopadłe do ul. Ogrodowej”

Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej.

Wartość inwestycji: 1 387 995,60 zł brutto.

Termin realizacji: 3 mc od podpisania umowy.

Zamawiający: Miasto Gmina i Buk