Aktualności

Budowa kanalizacji sanitarnej w Poznaniu dla rejonu ulic: Darzyborska, Borówki – zakres II oraz sieci wodociągowej w ul.Darzyborskiej – zakres II

21 marca 2023 r. podpisaliśmy umowę na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Poznaniu dla rejonu ulic: Darzyborska, Borówki – zakres II oraz sieci wodociągowej w ul. Darzyborskiej – zakres II

Inwestycja obejmuje sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieć kanalizacji tłocznej, sieć wodociągową, przyłącza oraz przepompownię ścieków.

Wartość inwestycji: 8 529 725,28 zł brutto.
Termin realizacji: 20 m-c od podpisania umowy
Zamawiający: AQUANET S.A.