Aktualności

Budowa kanalizacji dla PJO Zatorze IV i PJO Mirostowice Dolne w ramach projektu pn. „Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary”

W dniu 12.04.2013 r. konsorcjum firm: WUPRINŻ S.A. i PROCOROL Paweł Urbański Sp. j. podpisały umowę na budowa kanalizacji dla PJO Zatorze IV i PJO Mirostowice Dolne w ramach projektu pn. „Budowa i Modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary”.

Zakres zadania obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 21,5 km, w tym ok. 3,7 km stanowi rurociąg tłoczny w zakresie średnic DN 63-225 mm oraz kanalizacja podciśnieniowa ok. 10,6 km w zakresie średnic 90-225 mm.

Łączna wartość zadania wynosi 23,3 mln.