Aktualności

Budowa kanalizacja sanitarnej na terenie wsi: Czapury, Wiórek, Babki i ul. Starołęckiej w Poznaniu

Jako konsorcjum firm Terlan Sp. z o. o. – Lider konsorcjum oraz WUPRINŻ S.A. – Partner konsorcjum podpisaliśmy umowę na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacja sanitarnej na terenie wsi: Czapury, Wiórek, Babki i ul. Starołęckiej w Poznaniu”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania inwestycyjnego polegających na:

– budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompowni ścieków zgodnie z załączoną Dokumentacją projektową;

– odtworzeniu nawierzchni zgodnie z załączoną Dokumentacją projektową.

Wartość inwestycji: 72 568 770,02 zł brutto.

Termin realizacji: 25 miesięcy.