Aktualności

Budowa i wymiana sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Santok

W dniu 9.01.2014 r. WUPRINŻ S.A. podpisała umowę na realizację kontraktu pn: Budowa i wymiana sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Santok

Zakres zadania obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej:
– kanalizacja sanitarna w zakresie średnic DN 150 – 200 mm – o długości 23.303,0 m
– sieć wodociągowa i rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej w zakresie średnic 40 – 225 mm – o długości 22.525,0 m

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o w Gorzowie Wlkp.

Wartość inwestycji (netto): 25.478.550,00 zł

Termin realizacji: 30.09.2015 r.