Aktualności

„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. IIb” Część II

16 maja 2023r. podpisaliśmy umowę  na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. IIb” Część II

Inwestycja obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

– „Budowa zbiornika retencyjnego nr 2 i nr 3 wraz z połączeniami sieciowymi oraz instalacjami obiektowymi w rejonie ul. Stawowej w Bydgoszczy”

– „Budowa zbiornika retencyjnego nr 7 wraz z połączeniami sieciowymi oraz instalacjami obiektowymi przy ul. Grudziądzkiej w Bydgoszczy”

– „Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiornika retencyjnego nr 9 w rejonie ul. Ks. A. Kordeckiego w Bydgoszczy”

Wartość inwestycji:  12 235 236,81 zł brutto.

Termin realizacji: do 11.12.2023 r.

Zamawiający: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – spółka z o.o.