Aktualności

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. II.

Część 2

Inwestycja obejmuje min.:
– Budowę oczyszczalni wód opadowych i roztopowych przed istniejącym wylotem W-60x do rzeki Wisły w rejonie ulicy Wyszogrodzkiej w Bydgoszczy,
– Rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Łowiskowej w Bydgoszczy,
– Retencję kanałową nr 2 i 3 – budowa kolektora deszczowego w ulicy Mazowieckiej w Bydgoszczy,
– Rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy w rejonie ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
– Budowę retencji kanałowej w ul. Kormoranów w Bydgoszczy
– Budowę przewodu upustowego nr 2 w rejonie ulicy Nakielskiej w Bydgoszczy.


Wartość inwestycji: 32 470 664,59 brutto Termin realizacji: do 11.12.2023 r.
Zamawiający: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.