Aktualności

„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. IIIb.” Część 1b

30 czerwca 2023r. podpisaliśmy umowę  na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. IIIb.” Część 1b

Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych dla zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy w rejonie ulicy Kard. Stefana Wyszyńskiego”, w tym m.in.:

          – wylot,

          – oczyszczalnia wód opadowych W10A,          

– Kanały i sieci międzyobiektowe

Wartość inwestycji:  6 087 878,78 zł brutto.

Termin realizacji: do 11.12.2023 r.

Zamawiający: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – spółka z o.o.