Aktualności

„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. IIIa.” Część 3

05 czerwca 2023r. podpisaliśmy umowę  na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. IIIa.” Część 3

Inwestycja obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

– „Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenach zielonych w obrębie awaryjnej pętli tramwajowej przy ul. Bałtyckiej w Bydgoszczy”

– „Budowa zbiornika retencyjnego nr 2 wraz z połączeniami sieciowymi oraz instalacjami obiektowymi przy ul. Odrzańskiej w Bydgoszczy”,

Wartość inwestycji:  10 881 691,76 zł brutto.

Termin realizacji: do 11.12.2023 r.

Zamawiający: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – spółka z o.o.