Aktualności

Budowa drugiego ciągu reaktora biologicznego modernizowanej oczyszczalni ścieków w Łęczycy, gmina Komorniki

W dniu 01.10.2020 konsorcjum firm WUPRINŻ S.A. – Lider konsorcjum, Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o. o. – Partner I konsorcjum oraz POSTER Zakład Automatyzacji Sp. z o. o. – Partner II konsorcjum podpisało z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych KOMORNIKI Sp. z o. o. umowę dotyczącą realizacji kontraktu pn. Budowa drugiego ciągu reaktora biologicznego modernizowanej oczyszczalni ścieków w Łęczycy, gmina Komorniki.

Przedmiotem zamówienia jest budowa drugiego ciągu reaktora biologicznego modernizowanej oczyszczalni ścieków w Łęczycy, gmina Komorniki, obejmująca m.in.:

a) budowę reaktora biologicznego do jednoczesnego usuwania związków węgla, azotu i fosforu o objętości czynnej 5610 m3,

b) rozdział ścieków na dwa ciągi reaktorów,

c) połączenie istniejących przewodów ssawnych osadu biologicznego dające możliwość przetłaczania osadów biologicznych z obu osadników wtórnych do istniejącego i nowo projektowanego ciągu reaktora biologicznego,

d) budowę przewodów technologicznych wraz z przebudową istniejącej infrastruktury,

e) montaż nowej dmuchawy zlokalizowanej w istniejącej wiacie stacji dmuchaw,

f) montaż pomp dozujących koagulant w stacji dozowania,

g) rozbudowę dróg wewnętrznych oczyszczalni ścieków,

h) automatyzację procesu technologicznego i obsługi oczyszczalni – sterowanie i system nadzoru,

i) montaż ogrodzenia,

j) budowę nowej oraz przebudowę istniejącej infrastruktury energetycznej.

Wartość inwestycji: 8 458 890,02 zł netto

Termin realizacji: 18 miesięcy od dnia podpisania umowy