Aktualności

Budowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągu w ul. Mateckiego wraz z przebudową oświetlenia

W dniu 29.12.2020 r. konsorcjum firm WUPRINŻ S.A. – Lider konsorcjum oraz Zakład Robót Wielobranżowych KUBACZYK Sp. k. – Partner konsorcjum podpisało umowę na realizację zadania pn. „Budowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągu w ul. Mateckiego wraz z przebudową oświetlenia”.

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych polegających na:

– budowie chodnika wraz z przebudową oświetlenia wzdłuż ul. Mateckiego,

– budowie kanalizacji deszczowej w ul. Mateckiego,

– budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji w ul. Mateckiego oraz ulicy bocznej od ul. Mateckiego,

– budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji w ul. Mateckiego oraz ulicy bocznej od ul. Mateckiego.

Wartość inwestycji: 5 991 870,24 zł brutto.

Termin realizacji: 180 dni.