Aktualności

Aglomeracja Poznań: Modernizacja kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (korekta połączeń w sieciach kanalizacji sanitarnej i wodociągowej) na terenie Sołacza w Poznaniu.

W dniu 20.03.2014 r. Konsorcjum firm w składzie:

  • WUPRINŻ S.A. (Pełnomocnik – Lider Konsorcjum)
  • Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „BUDOPOL-Poznań” Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum)

podpisało z Zamawiającym AQUANET S.A. umowę na realizację kontraktu pn: Aglomeracja Poznań: Modernizacja kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (korekta połączeń w sieciach kanalizacji sanitarnej i wodociągowej) na terenie Sołacza w Poznaniu.

Zakres zadania obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej:

– kanalizacja sanitarna w zakresie średnic DN 150 – 400 mm – o długości 3.231,5 m

– sieć wodociągowa w zakresie średnic 32 – 180 mm – o długości 475,0 m

Wartość inwestycji (netto): 28.500.000,00 zł ( z uwagi na trudne warunki geologiczne rury kanalizacji sanitarnej będą układane na odpowiednio wzmocnionym podłożu (pale)).

Termin realizacji: pozwolenie na budowę do 31.08.2014 r.

                                Etap I do 30.06.2015 r.

                                Etap II do 30.06.2016 r.