„Poznań - sieć wodociągowa w ul. Aleja Wielkopolska -strona północna”

07.06.2022 r. zakończyliśmy realizację zadania pn. „Poznań - sieć wodociągowa w ul. Aleja Wielkopolska -strona północna”.

 

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania inwestycyjnego polegających na:

-  budowie sieci wodociągowej z rur o średnicy DN180 mm, o długości 126,85 mb (wykop otwarty)

-  budowie sieci wodociągowej z rur o średnicy DN150 mm, o długości  813,08 mb (bezwykopowo)

- 20 szt. przyłączy wodociągowych o średnicy Φ 32 - Φ 50 mm o łącznej długości 270,38 mb

- Hydrant: naziemny i podziemny

 

Wartość inwestycji: 2 028 053,86 zł brutto.

Inwestor: AQUANET S.A. 

Ostatnie realizacje