Modernizacja zbiorników wody czystej nr 7-12 w Mosinie - Pożegowie

WUPRINŻ S.A. wraz z partnerami: PROCOROL Sp. z o. o., POSTER Zakład Automatyzacji Sp. z o. o. Sp. k. oraz HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. zakończyli w czerwcu 2019 roku prace związane z modernizacją zbiorników wody czystej w Mosinie – Pożegowie.

Zakres wykonanych robót obejmował:

- modernizację zbiorników wody czystej – wymiana rurociągów technologicznych, wykonanie powłok antykorozyjnych i ułożenie papy termozgrzewalnej,

- modernizację komór wodociągowych – wymiana rurociągów technologicznych, wykonanie powłok antykorozyjnych i wymiana stropów,

- renowację kolektora odwadniającego.

Wartość inwestycji: 6 890 000 zł netto

Ostatnie realizacje