Kolektor sanitarny Junikowski na odcinku od ul. Samotnej do ul. Głogowskiej

 

 

Zakres zadania obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o łącznej długości 2 770,00 m w zakresie średnic od DN 700 mm do 800 mm i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości ok. 1 225,50 m w zakresie średnic od DN 200 mm - DN 1400 mm .

Ostatnie realizacje