Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – Kontrakt VIIIA – gmina Czerwonak – sieci, przyłącza

Zakres zadania obejmuje wykonanie sieci:

- kanalizacji sanitarnej:

  • grawitacyjnej w zakresie średnic DN 160-400 mm o łącznej długości 10 360 m,
  • tłocznej w zakresie średnic DN 90-180 mm o łącznej  długości 950 mb,

- sieci wodociągowej w zakresie średnic DN 32-150 mm o łącznej długości 240 mb.

Ostatnie realizacje