Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap V

Pod koniec września 2020 r. ukończyliśmy inwestycję pn.: „Kontrakt 5 - Realizacja inwestycji polegającej na wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnymi urządzeniami oraz przyłączami na terenie gminy Swarzędz w ramach Projektu pn. "Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap V".

 

W ramach zawartej umowy i wykonano min:

- sieć kanalizacji sanitarnej DN 200 mm o długości L = 7 450,55 m

- kanalizację tłoczną DN 90 o długości L = 2 995,80 m

- montaż 4 kompletnych przepompowni wraz z podłączeniem i rozruchem.

- odtworzenie nawierzchni asfaltowej 10 564,41 m²

- odtworzenie nawierzchni tłuczniowej 10 168,54 m²

 

Inwestor: Związek Międzygminny ”Puszcza Zielonka”

Wartość inwestycji: 21 459 062,52 zł netto

 

Ostatnie realizacje