Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap IV

W styczniu 2022 r. ukończyliśmy inwestycję pn.: „Kontrakt 6 - Realizacja inwestycji polegającej na wykonaniu projektów budowlanych, uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i opinii na rzecz Zamawiającego oraz wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnymi urządzeniami oraz przyłączami na terenie gminy Swarzędz w ramach Projektu "Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap IV" realizowaną w formule zaprojektuj i wybuduj.

 

W ramach zawartej umowy zaprojektowano i wykonano min:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200-250 o łącznej długości L= 12 646,57 m

- sieć kanalizacji tłocznej  DN 90 mm o długości L = 2 276,25 m

- montaż 6 kompletnych przepompowni wraz z podłączeniem i rozruchem

- odtworzenie nawierzchni asfaltowej w ilości 4 190,1 m²

- odtworzenie nawierzchni tłuczniowej w ilości 37 908,14 m²

 

Inwestor: Związek Międzygminny ”Puszcza Zielonka”

Wartość inwestycji: 18 011 496,83 zł netto

Ostatnie realizacje